Výuka na KBI

Katedra biomedicínské informatiky (KBI) je garantujícím pracovištěm tříletého bakalářského studijního oboru „Biomedicínská informatika“.

KBI zajišťuje především výuku informatických předmětů pro bakalářské a magisterské studium různých oborů na ČVUT FBMI, mezi které patří: Výuka objektového programování, Informační systémy ve zdravotnictví, Modelování a simulace, Robotika v lékařství a další (seznam všech garantovaných předmětů).

Laboratoře katedry biomedicínské informatiky