Pracovníci katedry

Vedoucí katedry:

doc. Ing. Zoltán Szabó, Ph.D. e-mail: szabo@fbmi.cvut.cz
tel.: +420 224 358 487
místnost: B504

Zástupce vedoucího katedry:

Ing. Jan Kauler, Ph.D. e-mail: kauler@fbmi.cvut.cz
tel.: +420 224 358 491
místnost: B503

Tajemník katedry:

Mgr. Radim Krupička, Ph.D. e-mail: krupicka@fbmi.cvut.cz
tel.: +420 224 358 401
místnost: B505a

Sekretariát katedry:

Bc.Lucie Kulhánková e-mail: kulhankova@fbmi.cvut.cz
tel.: +420 224 358 493
místnost: B506

Docenti:

doc. Ing. Jan Münz, CSc.

e-mail: jan.munz@gmail.com
doc. MUDr. Pavel Kasal, CSc.

e-mail: pavel.kasal@fbmi.cvut.cz
místnost: B502

Odborní asistenti/asistenti katedry:

RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D. e-mail: dagmar.brechlerova@fbmi.cvut.cz
tel: +420 224 355 048
místnost: B501a
Ing. Pavel Beránek, CSc. e-mail: pavel.beranek@beranek.cz 
Ing. Michel Kana, Ph.D. e-mail: kana@fbmi.cvut.cz
Ing. Anna Schlenker
místnost: B502

Doktorandi

Ing. Václav Čejka e-mail: vaclav.cejka@fbmi.cvut.cz
Ing. Vojtěch Kaláb e-mail: vojtech.kalab@fbmi.cvut.cz
tel.: +420 224 355 048
místnost: B501a
Ing. Ondřej Klempíř
tel: +420 224 355 048
místnost: B501a
Mgr. Martin Ladecký
tel.:+420  224 358 401
místnost: B505a
Dipl. Ing. Christine Malá e-mail: malachri@fbmi.cvut.cz
MUDr. Lubomír Štěpánek
místnost: B502
Ing. Jan Tesař
tel.: +420 224 355 048
místnost: B501a
Mgr. Slávka Vítečková e-mail: slavka.viteckova@fbmi.cvut.cz
tel.: +420 224 358 401
místnost: B505a