Pracovníci katedry

Vedoucí katedry:

doc. Ing. Zoltán Szabó, Ph.D. e-mail: szabo@fbmi.cvut.cz
tel.: +420 224 358 487
místnost: B432

Zástupce vedoucího katedry:

Ing. Jan Kauler, Ph.D. e-mail: kauler@fbmi.cvut.cz
tel.:
místnost: B434

Tajemník katedry:

Mgr. Radim Krupička, Ph.D. e-mail: krupicka@fbmi.cvut.cz
tel.: +420 224 358 401
místnost: B422

Sekretariát katedry:

Ing. Lucie Kulhánková e-mail: kulhankova@fbmi.cvut.cz
tel.: +420 224 358 493
místnost: B431

Docenti:

doc. Ing. Jan Münz, CSc.

e-mail: jan.munz@gmail.com

doc. MUDr. Pavel Kasal, CSc.

e-mail: pavel.kasal@fbmi.cvut.cz

Odborní asistenti/asistenti katedry:

RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D. e-mail: dagmar.brechlerova@fbmi.cvut.cz
tel: +420 224 355 048
místnost: B421
Ing. Pavel Beránek, CSc. e-mail: pavel.beranek@beranek.cz 
Ing. Michel Kana, Ph.D. e-mail: kana@fbmi.cvut.cz
Ing. Anna Schlenker
tel: +420 224 355 048
místnost: B421

Doktorandi

Ing. Václav Čejka
místnost: B426
Ing. Tomáš Hrůza e-mail: tomas.hruza@fbmi.cvut.cz
místnost: B426
Ing. Ondřej Klempíř
místnost: B426
Dipl. Ing. Christine Malá e-mail: malachri@fbmi.cvut.cz
Ing. Michal Reimer
místnost: B426
MUDr. Lubomír Štěpánek
místnost: B426
Ing. Jan Tesař
místnost: B426
Mgr. Slávka Vítečková e-mail: slavka.viteckova@fbmi.cvut.cz
tel.: +420 224 358 401
místnost: B422