Pracovníci katedry

Vedoucí katedry:

doc. Ing. Zoltán Szabó, Ph.D. e-mail: szabo@fbmi.cvut.cz
tel.: +420 224 358 487
místnost: B432

Zástupce vedoucího katedry:

Ing. Jan Kauler, Ph.D. e-mail: kauler@fbmi.cvut.cz
místnost: B434

Tajemník katedry:

doc. Mgr. Radim Krupička, Ph.D. e-mail: krupicka@fbmi.cvut.cz
tel.: +420 224 358 401
místnost: B422

Sekretariát katedry:

Ing. Lucie Kulhánková e-mail: kulhankova@fbmi.cvut.cz
tel.: +420 224 358 493
místnost: B431

Docenti:

doc. Ing. Vlaďka Petraková, Ph.D. e-mail: vladimira.petrakova@fbmi.cvut.cz

Odborní asistenti/asistenti katedry:

RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D. e-mail: dagmar.brechlerova@fbmi.cvut.cz
tel: +420 224 355 048
místnost: B421
Ing. Ondřej Klempiř, Ph.D. e-mail: ondrej.klempir@fbmi.cvut.cz
místnost: B426
Mgr. Slávka Neťuková, Ph.D. e-mail: slavka.netukova@fbmi.cvut.cz
místnost: B422
Ing. Anna Horňáková,Ph.D.
tel: +420 224 355 048
místnost: B421
Ing. Václav Petrák, Ph.D. e-mail: petrava1@fbmi.cvut.cz

Doktorandi

Ing. Martin Bejtic e-mail: bejtimar@fbmi.cvut.cz
místnost: B434
Ing. Václav Čejka
místnost: B426
Ing. Bohuslav Dvorský
místnost: B426
Ing. Ondřej Dvorský
místnost: B426
Ing. Lucie Horáková
místnost: B421
Ing. Jaroslav Iha e-mail: ihajaros@fbmi.cvut.cz
Ing. David Jirsa e-mail: david.jirsa@fbmi.cvut.cz
místnost: B434
Ing. Tomáš Krajča e-mail: tomas.krajce@fbmi.cvut.cz
místnost: B426
Dipl. Ing. Christine Malá e-mail: malachri@fbmi.cvut.cz
místnost: B422
Ing. Michal Reimer
místnost: B426
Mgr. Pavla Suchánková e-mail: suchapa3@student.cvut.cz
Ing. Martin Staněk
místnost: B421
Ing. Jan Tesař
místnost: B426