Výzkum

V současnosti členové KBI řeší následující výzkumné projekty:   

 • Analýza pohybů pacientů s Parkinsonovou nemocí
  • spolupráce s Neurologickou klinikou 1.LF UK a VFN v Praze
  • projekt podpořen 2016 - 2020 - AZV ČR č. 16-28119A (hlavní příjemce: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
  • projekt podpořen 2013 - 2015 - IGA MZ č. NT/14181 (hlavní příjemce: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
    
 • Zpracování MRI, fMRI snímků a NIRS signálů mozku u pacientů s extrapyramidovým onemocněním
  • spolupráce s Neurologickou klinikou 1.LF UK a VFN v Praze
    
 • Sběr, zpracovávání a vyhodnocení dat o dlouhodobé péči, její kvalitě a potřebě
  • projekt podpořen 2012 - 2015 IGA MZ č. NT/13705 (hlavní příjemce: Fakulta humanitních studií UK)
  • spolupráce s Centrem pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče
    
 • Atraktivita obličeje – hodnocení efektu operací obličeje v plastické chirurgii se záměrem objektivního rozboru atraktivity
  • spolupráce s Klinikou plastické chirurgie 1. lékařské fakulty a Nemocnice Na Bulovce
    
 • Analýza chůze u pacientů s dětskou mozkovou obrnou - analýza a zpracování chůzových dat ze stystému VICON . Výzkum se zaměřuje především na propojení reálné klinické praxe s moderními metodami statistiky a informatiky.
  • spolupráce s Lékařskou univerzitou v Grazu (Universitätsklinik für Kinder- und Jugendchirurgie, Medizinische Universität Graz) 
    
 • Identifikace nálezů v rentgenových snímcích v zubním lékařstvím
  • ​sporlupráce se společností CAMOSCI EUROPE s.r.o