GDiag

Hodnocení efektivity a kvality poskytované péče či její plánování je možné pouze na základě přesných a vzájemně srovnatelných dat. V současné době probíhá sběr dat v institucích dlouhodobé péče (v České republice) převážně formou tištěných dotazníků a nasbíraná data jsou uchovávána pouze v papírové podobě. Dotazníky se pak nesystematicky přepisují do elektronické formy a následně hodnotí. Z dlouhodobého pohledu a z pohledu zpracování získaných dat je tento způsob nevhodný. Proto jsme vytvořili sadu SW nástrojů, která je určena právě ke sběru, dlouhodobému uchování a hromadnému zpracování dat. Softwarové nástroje umožní vytvoření libovolného dotazníku, který je možný vyplnit elektronicky nebo nechat vytisknout a vyplnit jeho papírovou verzi. Papírové verze je možné naskenovat do webového systému a importovat do databáze, kde pomocí náhledů lze data procházet či exportovat do různých statistických nástrojů.

Sada softwarových nástrojů, která je určena ke sběru, dlouhodobému uchování a hromadnému zpracování dat. Softwarové nástroje umožňují:

  • Vytvoření libovolného dotazníku, který je možný vyplnit elektronicky nebo nechat vytisknout a vyplnit jeho papírovou verzi.
  • Papírové verze je možné naskenovat do webového systému a importovat do databáze. 
  • Pomocí náhledů lze data procházet či exportovat do různých statistických nástrojů.

Editor dotazníků

Editor dotazníků

Editor dotazníků umožňuje uživateli pracovat s jednotlivými prvky dotazníku tahem myši z panelu nástrojů na plochu dotazníku. Panel nástrojů obsahuje pasivní i aktivní prvky.

Pasivní jsou čárové kódy, štítky, obrázky a oddělovací elementy, jako například přímky či rámečky.

Aktivní jsou navrženy pro sběr dat. Například vstupní pole pro text, zatrhávací políčko, pole s datem, nebo pole na ruční psaní či kreslení. Každý element má své vlastnosti jako je název, hodnota, zda je to klíčový atribut, který definuje stránku nebo index, umožňující vyhledávání. 

Každý dotazník obsahuje čárový kód, který nese informaci o typu dotazníku a číslo jeho verze. Dotazníky jsou uloženy ve strukturovaném formátu XML s možností exportu do pdf.

Digitalizace dotazníků dotazníků

Skener dotazníků

Proces digitalizace je zodpovědný za načítání dat z neskenovaných vyplněných dotazníků.

Algoritmus digitalizace:

  • Zarovnání papíru podle rohů a ořezání.
  • Nasnímání čárového kódu a přiřazení elektronické šablony v XML formátu. Šablona nyní identifikuje vyplněné vstupy, které je třeba digitalizovat.
  • Rozeznání stavu zaškrtávacího pole, písmen a textu.

Zpracovaný dotazník je zobrazen vedle dotazníku v elektronické podobě a možností úpravy chybně rozeznaných údajů. Upravená data jsou exportována do centrálního webového úložiště.

Webové úložiště

Aplikace nabízí možnost vyplnění elektronikých dotazníků, ukládat zpracovaná data, vyhledávat a editovat data z dotazníků. Data mohou být seskupena na základě určitých kritérií, například pacientův věk nebo pohlaví a poté exportována do různých formátů. Data jsou proto plně přístupná dalšímu vyhodnocování. Aplikace běží na http://gdiag.fbmi.cvut.cz.

Geriatrická škála deprese dotazník
Výběr dotazníků

Vytvořené hodnotící nástroje

Pomocí SW balíčku GDiag bylo vytvořena testová baterie pro potřeby následné a dlouhodobé péče. Tato testová baterie obsahuje 13 hodnotích nástrojů určených především pro použití ve zdravotnických zařízeních a 13 hodnotících nástrojů pro použití v sociálních zařízeních. Součástí testové baterie jsou mj. test základních denních činností, clock test, geriatrická škála deprese, Lawtonova škála hodnocení, Montrealský kognitivní test a mini nutritional assessment.

Poděkování

Vývoj SW balíčku GDiag byl podpořen grantem "Vytvoření systému a software pro strukturované funkční hodnocení pro účely dlouhodobé péče, pro získávání a zpracovávání dat o dlouhodobé péči, její kvalitě a potřebě, IGA MZ grant číslo NT13705-4/2012". Účastníci projektu: Univerzita Karlova v Praze / Fakulta humanitních studií, České vysoké učení technické v Praze / Fakulta biomedicínského inženýrství