Kontakt

Kontaktní osoba:

doc. Ing. Zoltán Szabó, Ph.D.
tel.:   +420 224 358 487
e-mail: szabo@fbmi.cvut.cz

Adresa:

Katedra biomedicínské informatiky 
Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze
nám. Sítná 3105
272 01 Kladno
Czech Republic