REDCap MRIviewer

MriViewer umožňuje zobrazovat MRI snímky, které jsou uložené na datovém úložišti přístupném přes ssh v systému REDCap. Systém vznikl ve spolupráci s Neurologickou klinikou 1.LF UK a VFN, kde bylo potřeba sbírat, ukládat, zobrazovat a archivovat snímky z magnetické rezonance mozku (MRI) a propojit je se systémem REDCap pro sběr ostatních dat z vyšetření. Vzhledem k velikosti snímků a obsáhlosti projektu bylo nutné snímky ukládat na velkokapacitním datovém úložišti a umožnit je ke snadnému nahlížení a stáhnutím výzkumníkům a lékařům. Snímky jsou uloženy na datovém úložišti sítě CESNET a ve webovém prostředí jsou zobrazeny pomocí upraveného DICOM Web Viewer .

Pro potřeby nasazení jsou k dipozici následující soubory:

Projekt byl podpořen fondem rozvoje CESNET 559/2015