Ochrana zdravotnických dat proti hackerskému útoku

Kurz určený pro lékaře všech specializací a odborníky v nelékařských zdravotnických oborech.

Nejbližší termín: momentálně není kurz vypsaný v případě zájmu kontaktujte Lucii Kulhánkovou ( kulhankova@fbmi.cvut.cz )

Kde:  Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT, nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno

Přednášky (3 x 50 minut) (garant: RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.)

  • RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.: Kybernetická bezpečnost a legislativa - zákon o ochraně osobních údajů, zákon o kybernetické bezpečnosti, zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.
  • Ing. Anna Schlenker: Autentizace a bezpečná práce s daty - bezpečný přenos dat, digitální podpis, anonymizace, sdílení a zálohování, bezpečná komunikace, cloudové služby. 
  • Ing. Zdeněk Kukla: specifika zdravotnických informací z hlediska bezpečnosti a hrozby - rizika úniku dat, zdravotnická data na internetu, rizika mobilních a bezdrátových technologií, internet věcí.

Praktické seznámení s klíčovou problematikou (v celkovém rozsahu 4×50 minut) (koordinuje: Mgr. Radim Krupička, Ph.D.)

  1. Autentizace (různé metody autentizace, heslo ověření síly hesla, politika hesel, více hesel, změna hesla, bezpečné ukládání hesel), mazání, ukládání a archivace dat
  2. Bezpečný přenos dat, digitální podpis, šifrování, anonymizace, bezpečná e-mailová komunikace
  3. Digitální stopa na internetu, sledování počítače, informace v dokumentech a v komunikaci
  4. IT hrozby a bezpečnost - zabezpečení počítače, napadení a ochrana mobilních zařízení, viry, antiviry

Možnosti příhlášení na kurz:

kurzovné: -,- Kč bude poukázáno na účet České lékařské společnosti JEP, OS 91.
Kurzovné zaplaťte až po ověření kapacity a potvrzení přihlášky.

Sokolská 490/31, 120 00 Praha 2, IČO: 00444359. DIČ: CZ 00444359

bankovní spojení: ČSOB a.s., číslo účtu: 500617613/0300, variabilní symbol 2517164, do zprávy pro příjemce uveďte Vaše jméno

Akce je garantována Českou lékařskou komorou pod číslem 49039, číslo akreditace 0004/16/2006 (ohodnocena 6 kredity)

Tvorba kurzu byla podpořena Fondem rozvoje CESNET, z.s.p.o. projekt č. 616/2017