GaitBase

Vicon chůze

Gaitbase je specializovaná aplikace pro zpracování a zobrazení klinických záznamů chůze. Aplikace je určena pro zpracování záznamů pořízených systémem VICON s přidanými perifériemi (tenzometrické plošiny, EMG, spirometr atd.).

Aplikace umožňuje:

  • import dat z "motion caputure" systémů,
  • zobrazovat pohybová data v přehledných kinematických a kinetických grafech,
  • porovnání chůze s naměřenou kontrolní skupinou, 
  • export parametrů, které popisují chůzový cyklus a jeho případnou odchylku od normy,
  • data se zpracovávají na serveru a jsou přístupná přes webové rozhraní,
  • součástí aplikace je databáze pacientů a jednotlivých vyšetření, kterou lze snadno spravovat pod různými rolemi.
  • v databázi se dá vyhledávat a exportovat výsledky do různých klinických studií, případně hledat podobné případy.

Aplikace je vyvíjena na Katedře biomedicínské informatiky Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT ve spolupráci s 1. lékařskou klinikou v Grazu a momentálně je testována a nasazena pro účely klinického hodnocení a výzkumu chůze dětí postižených mozkovou obrnou.