Získané granty

Projekty EU

 • 2023-2025 Národní ústav pro neurologický výzkum - Program EXCELES, ID Projekt č. LX22NPO5107
 • 2017-2022 Přístrojová a počítačová podpora procesů v medicíně, Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002363
 • 2012-2014  Ochrana obyvatelstva a řešení krizových a mimořádných událostí, Projekt Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) č. CZ.1.07/2.4.00/31.0224 (KA03) 
 • 2012 (1.4.- 31.12.2012)  Projekt s názvem „GaitBase –  Interdisciplinární projekt k zjednodušení správy dat analýzy chůze u dětí s neuromuskulárním onemocněním“ v rámci programu AKTION Česká republika - Rakousko, spolupráce ve vědě a vzdělávání, Číslo projektu: 63p5 
 • 2010 - 2013  Projekt Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) s názvem Rozvoj oboru Biomedicínská informatika na Fakultě biomedicínského inženýrství v Kladně č. CZ.1.07/2.2.00/15.0416 
 • 2006 - 2008  Inovace bakalářského studijního programu Biomedicínská a klinická technika (BMKT) s cílem zvýšit míru uplatnění absolventu na trhu práce, Projekt Evropského sociálního fondu (ESF) č. CZ.04.1.03/3.2.15.2/0208 

Národní granty

 • 2020 - 2024 Poruchy chůze, posturální stability a kognice u Parkinsonovy nemoci: presymptomatická detekce a cílená rehabilitace, AZV ČR č. NU20-04-00327
 • 2019 - 2022 Hodnocení stability aterosklerotického plátu v karotidě pomocí digitální analýzy ultrazvukového obrazu u pacientů se stenózou vnitřní karotidy, AZV ČR č. NV19-08-00362
 • 2019 - 2021 Inerciální systém pro měření a analýzu chůze prasat, TAČR TJ02000092
 • 2017  Vytvoření laboratoře a úloh pro školení IT bezpečnosti zdravotnického personálu, CESNET 616/2017
 • 2016 - 2020 Analýza pohybových poruch pro studium mechanismů postižení u extrapyramidových onemocnění pomocí „motion capture“ kamerových systémů, AZV ČR č. 16-28119A
 • 2016 Systém pro správu, zobrazení a ukládání velkoobjemových dat z lékařských vyšetření na datové úložiště, CESNET 559/2015
 • 2013 - 2015 Analýza bradykineze a poruch řeči u Parkinsonovy nemoci, IGA MZ grant číslo NT14181-3/2013 
 • 2013 - 2015 Vytvoření systému a software pro strukturované funkční hodnocení pro účely dlouhodobé péče, pro získávání a zpracovávání dat o dlouhodobé péči, její kvalitě a potřebě, IGA MZ grant číslo NT13705-4/2012 
 • 2011 Vytvoření nových úloh pro praktickou výuku zpracování obrazových dat, Projekt FR VŠ č.726/G1/2011
 • 2010 Inovace výuky předmětu Robotika v lékařství, Projekt FR VŠ č. 2079/F3a/2010
 • 2007 Projekt FR VŠ č. 2441/F1filip/2007 „Inovace předmětu Základy snímání, digitalizace a zpracování lékařských obrazových dat“
 • 2006 Projekt FR VŠ č. 3370/F1/2006 „Inovace předmětu Internet a zdravotnická informatika“
 • 2006 Připojení laboratoře magnetické rezonance k Nemocničnímu informačnímu systému pro výukové a vzdělávací účely, projekt CESNET
 • 2006 Biologické a lékařské signály, Grantový projekt FR VŠ č. 3367/F3/2006
 • 2006 Laboratoř zobrazovacích systémů v lékařství, Grantový projekt FR VŠ č. 2223/A/2006
 • 2006 Zvýšení pedagogických kompetencí mladých pedagogů pro interdisciplinární obor biomedicínské inženýrství, Grantový projekt FR VŠ č. 3271/B/2006
 • 2005 - 2011 Transdisciplinární výzkum v oblasti biomedicínského inženýrství II - MSM684077012

Vnitřní granty ČVUT

 •  
 • 2019 Aplikace metod hlubokého učení pro klasifikaci heterogenních biomedicínských dat, SGS19/090/OHK4/1T/17
 • 2019 Inovace stávajících cvičení předmětu Informační systémy ve zdravotnictví, RPAPS
 • 2018 Aplikace metod dolování dat na heterogenní biomedicínské zdroje, SGS18/102/OHK4/1T/17
 • 2018 Inovace stávacjících úloh v předmětu biologické signály, RPAPS
 • 2017 Zpracování a analýza heterogenních neuroinformatických dat, SGS17/114/OHK4/1T/17
 • 2016 Inovace a restrukturalizace skupiny předmětů týkajících se Informačních systému ve zdravotnictví, RPAPS
 • 2016 Bezpečnost zdravotnických informačních systémů a elektronického zdravotního záznamu zejména z hlediska zabezpečeného přístupu k těmto informacím, SGS16/117/OHK4/1T/17
 • 2015 Vybudování laboratoře pro možnost simulovaných cvičných útoků v oblasti IT bezpečnosti a inovace části předmětu 17PBIBPD - Bezpečnost přenosu a zpracování dat - RPAPS
 • 2015 Inovace stávajících úloh v předmětu Expertní systémy a umělá inteligence pro medicínu - RPAPS
 • 2015 Zpracování a analýza pohybů pacientů s Parkinsonovu nemocí, SGS15/115/OHK4/1T/17
 • 2014 Vytvoření nových úloh a inovace stávajících pro cvičení k předmětu Biologické signály - RPMT
 • 2014 Tvorba prototypu robotické paže pomocí 3D tiskárny - RPMT
 • 2012 - 2014  Využití umělé inteligence v analýze a modelování pohybu dolních končetin -  SGS12/206/OHK4/3T/17 
 • 2011 Vytvoření nových úloh pro praktickou výuku zpracování obrazových dat, Projekt FRVŠ č. 726/G1/2011 (2011)
 • 2010 - 2012 Komplexní informační systém pro funkční vyšetření rizika pádů pacientů ve vyšším věku, Projekt SGS ČVUT, SGS10/305/OHK4/3T/17,
 • 2009 Kvantifikace činnosti autonomního nervového systému při řízení kardiovaskulární soustavy - CTU0805117
 • 2008 Měření a analýza pohybu ruky u parkinsoniků. IGS ČVUT (2008). Projekt č. CTU CTU0805217 
 • 2008 Vyhodnocení polohy hlavy a souvisejících parametrů v neurologii - CTU0805117
 • 2006 – YBERC 2006 - Young Biomedical Engineers and Researchers Conference, Interního grant ČVUT, č. CTU0617317