Název projektu

Rozvoj oboru Biomedicínská informatika na Fakultě biomedicínského inženýrství v Kladně

Registrační číslo

CZ.1.07/2.2.00/15.0416

Celková výše finanční podpory

8 362 796,90 - Kč

Zahájení projektu: Září 2010

Předpokládané ukončení projektu: Srpen 2013

 

Obsah projektu

Projekt je zaměřen na rozvoj nového oboru Biomedicínská informatika (BMI) na Fakultě biomedicínského inženýrství (FBMI ČVUT) v Kladně, který byl akreditován v červnu 2009. Tento obor je jedinečný tím, že spojuje dvě hlavní a zdánlivě nesouvisející vědní disciplíny, informatiku a medicínu, které se vlivem rozvoje obou potkávají ve stále více aplikacích v praxi. Tento vývoj samozřejmě vyžaduje pracovníky vzdělané v obou disciplinách a tomu se snaží náš projekt přispět tím, že vytváří nové studijní opory pro profilující informatické a medicínské předměty oboru BMI včetně nezbytného laboratorního zázemí. Projekt je určen primárně pro studenty nového oboru BMI a současně pro další tři obory na FBMI v Kladně. Kromě studentů je určen pro akademické pracovníky FBMI v Kladně, kteří si zvýší jazykové a ICT kompetence. Cílem projektu je také získat nové zájemce o obor BMI mezi SŠ studenty. Plánované aktivity bude realizovat zkušený realizační tým z řad VŠ pedagogů a odborníků z praxe.

 

Partneři projektu

 

 

Cílem projektu je:

 

 • vytvořit nové studijní opory k vybraným profilujícím předmětům Nové studijní opory) nového oboru Biomedicínská informatika na Fakultě biomedicínského inženýrství (FBMI ČVUT) v Kladně se zapojením partnerů z praxe (FN KV, CGM),
 • zavedení LMS Moodle prostředí pro nové studijní opory za účelem pružně reagovat na rychle se rozvíjející obor, umožnit studentům vzdálený přístup k informacím, zpřístupnit studentům selftesty před cvičením a jako přípravu na zkoušky a v neposlední řadě zavést kontinuální zpětnou vazbu pro zjištění srozumitelnosti probírané látky na přednáškách a cvičeních
  ,
 • vybudování dvou specializovaných laboratoří: laboratoře informačních technologií pro biomedicínu (ITB) a laboratoře informačních technologií pro handicapované (ITH) jako specifickou součást nového oboru, představující technické zázemí nových profilujících předmětů zejména v rámci cvičení,
 • zvýšit jazykové a ICT kompetence akademických pracovníků na FBMI v Kladně, kteří se budou podílet na vytváření nových opor pro BMI,
 • získat dostatečný počet nových kvalitních zájemců o studium oboru Biomedicínská informatika na FBMI v Kladně ze středních škol

 

Laboratoř informačních technologií pro handicapované (ITH)
Laboratoř Informačních technologií pro handicapované (ITH)
Laboratoř informačních technologií pro biomedicínu (ITB)
Laboratoř informačních technologií pro biomedicínu (ITB)

 

Cílové skupiny

Projekt má tři cílové skupiny (CS1, CS2 a CS3)

 • Primární CS1 Studenti FBMI v Kladně - jde o studenty Bc oboru Biomedicínská informatika (BMI) a dále o studenty již stávajících oborů: Biomedicínský technik, Optika a optometrie a Fyzioterapie
 • Primární CS2 Akademičtí pracovníci FBMI v Kladně - jde o vyučující oboru BMI, klíčové zaměstnance FBMI i externisty, kteří se budou na výuce podílet.
 • Sekundární CS3 Zájemci o studium na FBMI v Kladně, který po přijetí přejdou do CS1. Jedná se o studenty středních škol: gymnázií, SPŠ a zdravotních škol, kteří budou osloveni v rámci projektu. 

Realizační tým

 • Ing. Zoltán Szabó, Ph.D. - Hlavní manažer projektu
 • Ing. Venuše Heřmanová - Administrátor projektu
 • Hana Pečená - Ekonom projektu
 • Ing. Jan Kauler, Ph.D. - Koordinátor vybudování laboratoří
 • RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D. - Metodik Moodlu
 • Mgr. Radim Krupička - ICT technik
 • Mgr. Slávka Vítečková - Správce webu