Proběhl kurz na téma ochrany zdravotnických dat proti hackerskému útoku

V pátek 24.listopadu 2017 proběhl na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT kurz na téma Ochrany zdravotnických dat proti hackerskému útoku. Kurz byl určen pro lékaře všech specializací a odborníky v nelékařských zdravotnických oborech. Kurz byl rozdělen na teoretickou a praktickou část. Teoretická část obsahovala 3 přednášky na téma Kybernetická bezpečnosti a legislativa, Autentizace a bezpečná práce s daty, Specifika zdravotnických informací z hlediska bezpečnosti a hrozby. V praktické části se účastníci seznámili s metodami autentizace, bezpečným přenosem dat, digitálním stopou, metodami anonymizace biomedicínkých dat a s IT hrozbami a bezpečností ve zdravotnictví.

 

Akce byla garantována Českou lékařskou komorou pod číslem 49039, číslo akreditace 0004/16/2006 (ohodnocena 6 kredity)