Biomedicínská informatika

Biomedicínská informatika

Proč studovat biomedicínskou informatiku

Proč studovat biomedicínskou informatiku na FBMI?

Uplatnění po studiu

Uplatnění po studiu

Podpora IT ve zdravotnictví

Získáte znalosti o ...
specializované IT podpoře ve zdravotnictví

Anatomie, fyziologie

Získáte znalosti o ...
anatomii a fyziologii člověka

Biologické signály

Získáte znalosti o ...
zpracování biologických signálů a sekvencí

Operační systémy

Získáte znalosti o ...
operačních systémech a mobilních technologiích

Programování

Získáte znalosti o ...
algoritmizaci a programování

Databáze a webové aplikace

Získáte znalosti o ...
databázích a webových aplikacích

Počítačové sítě

Získáte znalosti o ...
počítačových sítích a jejich správě

Vývoj SW, řízení projektů

Získáte znalosti o ...
návrhu a řízení vývoje SW

Robotika

Získáte znalosti o ...
robotice, biomedicínské technice a IT pro handicapované

bezpečnost IT

Získáte znalosti o ...
bezpečnosti IT

Uplatnění znalostí

Získáné znalosti uplatníte při ...
realizaci vlastních projektů

… uznávaný vědní obor na rozhraní informatiky, medicíny a zdravotnictví

Zabývá se

Potřebné znalosti získáte převážně při výuce těchto předmětů:

Potřebné znalosti získáte převážně při výuce těchto předmětů:

Potřebné znalosti získáte převážně při výuce těchto předmětů:

Vlastní projekty můžete realizovat v rámci těchto předmětů:

Potřebné znalosti získáte převážně při výuce těchto předmětů:

Potřebné znalosti získáte převážně při výuce těchto předmětů:

Potřebné znalosti získáte převážně při výuce těchto předmětů:

Potřebné znalosti získáte převážně při výuce těchto předmětů:

Potřebné znalosti získáte převážně při výuce těchto předmětů:

Vlastní projekty můžete realizovat v rámci těchto předmětů:

Vlastní projekty můžete realizovat v rámci těchto předmětů: